سیرجان بنیاد

میوه های هسته دار


 
باغات هلو و گوجه سبز شرکت در واحدهای ماهان و سیدان با مساحت بالغ بر 41 هکتار وجود دارد. محصول هلو شرکت شامل ارقام سرخابی، زعفرانی، ردهاون،البرتا،مخملی، سرخ و سفید و انجیری می باشد ارقام مختلف هلو از ارقام زودرس تا دیررس با کیفیت مطلوب برداشت و عرضه محصول در فواصل مختلف انجام می شود.


آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top