سیرجان بنیاد

برگزاری جلسه کمیته فنی پسته در شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

جلسه کمیته فنی پسته شرکت با حضور مدیر عامل، مدیر تولید، مديران و كارشناسان واحدهای مختلف برگزار و مدیران و كارشناسان به ارائه اقدامات صورت گرفته در واحدها پرداختند.

به گزارش پایگاه خبری شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد، عملکرد دو ماهه اول سال 98 شرکتبررسی و عملیات تا فصل شروع برداشت محصول پسته پیش بینی شدند. مساحت باغات پسته این مجموعه 1766هکتار می باشد که با توجه به سال آور محصول، تغذیه مناسب و اجرای به موقع عملیات باغی با کیفیت بالا مد نظر قرار گرفت.

این گزارش می افزاید مدیر عامل شرکت آقای مهندس پورخسروانی، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کلیه پرسنل مجموعه در اجرای به موقع عملیات، خواستار نظارت بیشتر و دقت عمل در کنترل آفات و عمیات محلول پاشی شدند همچنین کنترل هزینهها و استفاده بهینه از نهادهها را مورد توجه قرار دادند.




آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top