سیرجان بنیاد

برگزاری سومین جلسه کمیته فنی محصول پسته در شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

سومین جلسه کمیته فنی محصول پسته با حضور جناب آقای مهندس سمیعی ریاست محترم هیات مدیره هلدینگ فردوس پارس، اساتید، مدیران و کارشناسان فنی شرکتهای مختلف طی روزهای 8 و9 اسفند ماه به میزبانی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد، این جلسه با هدف اخذ نظرات فنی و ارتقاء کیفیت عملیات های باغی برگزار شد. بازدید از عملیات باغی و طرح های آبیاری در دست اقدام واحدهای دشت زر، مافون و سبزدشت در روز چهارشنبه 8 اسفندماه صورت پذیرفت.

جلسه کمیته فنی پنج شنبه 9 اسفند ماه برگزار در ابتدای جلسه آقای مهندس سمیعی ریاست محترم هیات مدیره هلدینگ فردوس پارس در خصوص فعالیت ها، وضعیت موجود و طرح های توسعهای در باغات پسته توضیحاتی ارائه، در ادامه مدیران وکارشناسان نکاتی را در خصوص ارتقاء کیفیت عملیات های در حال انجام مطرح نمودند. همچنین نکات مهم آموزشی از سوی آقایان دکتر تاج آبادی ومهندس امامی از موسسه تحقیقات پسته کشور بیان شد.

این گزارش افزود امید است ضمن استفاده هدفمند و هدایت شده از تجربه وتخصص اعضای کمیته، گامهای اساسی برای ایجاد زمینه های مساعد توسعه برداشته شود.
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top