سیرجان بنیاد

بازدید وزیر محترم صنعت و معدن از غرفه سیرجان بنیاد در دومین نمایشگاه بین المللی توانمندیهای صادراتی

وزیر محترم صنعت و معدن پس از افتتاح دومین نمایشگاه بین المللی توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران (IRAN EXPO 2017) از غرفه شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد بازدید نمودند.
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top