سیرجان بنیاد

اختصاصی

خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد بهمن ماه 1400

... بیشتر با شماره 42304403-034 واحدبازرگانی و شماره های همراه 09131453185 و09131456552 تماس حاصل فرمائید.   جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.  ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
بازدید: 339
منبع: اختصاصی

مزایده مزارعه کاری هندوانه بهمن ماه 1400

... بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به شرکت در مزایده مذکور دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت بازدید از اراضی شرکت و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده حداكثر تا تاريخ  16/11/1400 همه روزه بجز ايام تعطيل ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
بازدید: 506
منبع: اختصاصی

«آگهي مزايده فروش پسته دیماه 1400»

... ساعت 14 روز سه شنبه 14/10/1400 تحويل دبيرخانه شركت نمايند . زمان برگزاری مزایده روزسه شنبه 14/10/1400 رأس ساعت 15 در محل دفتر مركزي شركت مي‌باشد .   جهت دریافت برگ شرایط مزایده لطفا اینجا کلیک ...
تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۰
بازدید: 330
منبع: اختصاصی

«آگهي مزايده فروش پسته آبان ماه 1400»

... سيرجان بنياد مراجعه و يا با شماره تلفنهاي42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت  و شماره همراه 09131456552 مدیر بازرگانی تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر ...
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۰
بازدید: 627
منبع: اختصاصی

«آگهي مناقصه خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی فلفل دلمه ای واحد ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی محصول فلفل دلمه ای گلخانه مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را به ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 376
منبع: اختصاصی

«آگهي مزایده فروش حدود 50 تن خرمالو واحد سیدان»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد فروش حدود 50 تن محصول خرمالو واحد سیدان از واحدهای تحت پوشش  خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت  شهر سیدان از حدود اوایل آبان ماه 1400 تا پایان برداشت ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 377
منبع: اختصاصی

«آگهي مناقصه مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار در واحد ابراهیم آباد مهرماه »

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار از اراضی زراعی مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 355
منبع: اختصاصی

«آگهي مناقصه خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت، واحد ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 373
منبع: اختصاصی

«آگهي مناقصه مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار در واحد ابراهیم آباد»

... ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت و شماره همراه 09127607822 کارشناس بازرگانی تماس  و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 11 روز یکشنبه 1400/07/11 تحويل دبيرخانه شركت نمايند. زمان برگزاری مناقصه ...
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 386
منبع: اختصاصی

آگهي مزایده فروش حدود 300 تن به واحد ماهان کرمان

... بنياد مراجعه و يا با شماره تلفنهاي42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت و شماره همراه 09131456552 مدیر بازرگانی تماس و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 12 روز دوشنبه 1400/07/12تحويل دبيرخانه ...
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 368
منبع: اختصاصی

مناقصه خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی فلفل دلمه ای واحد ابراهیم آباد»

... شركت كشاورزي سيرجان بنياد مراجعه و يا با شماره تلفنهاي42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت و شماره همراه 09127607822 کارشناس بازرگانی تماس  و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 09 روز یکشنبه ...
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 387
منبع: اختصاصی

«آگهي مزایده فروش حدود 300 تن به واحد ماهان کرمان»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد فروش حدود 300 تن محصول به واحد ماهان کرمان از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرکرمان، شهرستان ماهان را به میزان حدود 300 تن از حدود 20 مهر ماه 1400 ...
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
بازدید: 395
منبع: اختصاصی

((آگهي مناقصه خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت، واحد ...
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
بازدید: 416
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد عملیات برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان فارس، شهرستان ...
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
بازدید: 438
منبع: اختصاصی

«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد» «نوبت دوم»

... تحويل دبيرخانه شركت نمايند. زمان برگزاری مناقصه روز دوشنبه 01/06/1400 راس ساعت 11 در محل دفتر مركزي شركت مي‌باشد .   لطفا جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.  ...
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 735
منبع: اختصاصی

«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون» نوبت دوم

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد برداشت محصول زيتون واحد باغ بش به مساحت حدود 61 هكتار مثمر و 40 هکتار نوثمر واقع در شهرستان شيراز را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط ...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 741
منبع: اختصاصی

آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد مرداد ماه 1400

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حفاظت فیزیکی باغات مرکبات خود واقع در شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را بصورت شبانه روزی در سطح حدود 300 هکتار از حدود 20 مرداد ماه 1400 تا پایان برداشت محصول ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 400
منبع: اختصاصی

«آگهي مزایده فروش محصول زيتون مرداد ماه سال 1400»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد محصول زيتون واحد باغ بش به مساحت حدود 61 هكتار مثمر و 40 هکتار نوثمر واقع در شهرستان شيراز را از طريق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضيان محترم ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 479
منبع: اختصاصی

«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون مرداد ماه سال 1400»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد برداشت محصول زيتون واحد باغ بش به مساحت حدود 61 هكتار مثمر و 40 هکتار نوثمر واقع در شهرستان شيراز را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 456
منبع: اختصاصی

«آگهي مزايده فروش پسته مرداد ماه سال 1400»

  شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 330 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد ...
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 449
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد و گلخانه 5 هکتاری واحد سیدان تیرماه 1400 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد و گلخانه 5 هکتاری واحد سیدان واقع در استان فارس، ...
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۴۰۰
بازدید: 938
منبع: اختصاصی

آگهی استخدام شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد تیرماه سال 1400

  جهت دریافت پرسشنامه تقاضای شغل اینجا کلیک کنید.  ...
تاریخ: ۰۷ تیر ۱۴۰۰
بازدید: 622
منبع: اختصاصی
دسته بندی: اخبار سایت

آگهی استخدام شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد تیرماه 1400

 جهت دریافت پرسشنامه تقاضای شغل اینجا کلیک کنید.  ...
تاریخ: ۰۷ تیر ۱۴۰۰
بازدید: 1244
منبع: اختصاصی
دسته بندی: جذب و استخدام

« آگهي مناقصه کاشت وداشت ذرت دانه ای در سطح حدود 80 هکتاراز اراضی واحد ابراهیم آباد تیرماه 1400 نوبت دوم »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد کاشت وداشت ذرت دانه ای در سطح حدود 80 هکتار از اراضی واحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها یا افراد ...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
بازدید: 467
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) واحد ابراهیم آباد تیر ماه 1400 نوبت دوم »

... دریافت نقشه اتوکد اجرای عملیات اینجا کلیک نمائید. جهت دریافت  فایل سایت پلان اینجا کلیک نمائید.  ...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
بازدید: 469
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه کاشت وداشت ذرت دانه ای در سطح حدود 80 هکتار واحد ابراهیم آباد خردادماه 1400 »

... واحد بازرگانی و شماره همراه 09127607822 کارشناس بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید. جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک نمائید.    ...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
بازدید: 527
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه گاز رسانی واحد ابراهیم آباد خرداد ماه 1400 »

... همراه 09127607822 کارشناس بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید. جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک نمائید جهت دریافت نقشه اتوکد اجرای عملیات اینجا کلیک نمائید. جهت دریافت  فایل سایت پلان اینجا کلیک نمائید. ...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
بازدید: 497
منبع: اختصاصی

«آگهي مزايده فروش پسته خرداد ماه 1400»

... سيرجان بنياد مراجعه و يا با شماره تلفنهاي42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت  و شماره همراه 09131456552 مدیر بازرگانی تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر ...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۰
بازدید: 513
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه خرید ،تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی آبیاری استخر رسوبگیر واحد ابراهیم آباد خردادماه 1400 نوبت دوم »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد خرید،تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی آبیاری استخر رسوبگیر واحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا ...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۰
بازدید: 527
منبع: اختصاصی

«آگهي مناقصه تعویض پوشش پلاستیک گلخانه واحد ابراهیم آباد خرداد ماه 1400»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد تعویض پوشش پلاستیک گلخانهواحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام ...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۰
بازدید: 514
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه خرید ،تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و کنترل اردیبهشت ماه 1400 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد  خرید،تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی آبیاری استخر رسوبگیر واحد  ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
بازدید: 899
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه انجام عملیات آبیاری، تأمین نیروی ماشین آلات و امور متفرقه زراعی و باغی اردیبهشت ماه 1400 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد   انجام عملیات آبیاری، تأمین نیروی  ماشین آلات و امور متفرقه زراعی و باغی واحد  ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
بازدید: 913
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه خرید،نصب و راه اندازی 5 دستگاه دیزل ژنراتور با توان 110کاوا جهت گلخانه » «نوبت دوم»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد خرید ونصب و راه اندازی 5 دستگاه دیزل ژنراتور با توان   اضطراری 120کاوا و توان 110 کاوا جهت گلخانه 5 هکتاری واحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
بازدید: 935
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرونی اردیبهشت ماه 1400 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد  خرید نوار تیپ 175 میکرونی  به مقدار 1.120.000 متر جهت واحد ابراهیم آباد خود را  از طریق  مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
بازدید: 896
منبع: اختصاصی

«آگهي مزایده فروش محصول هلو اردیبهشت ماه 1400»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد محصول هلو واحد سیدان به مساحت حدود 6 هكتار واقع در استان فارس شهر ستان سیدان و محصول هلو  واحد ماهان به مساحت 17 هکتار واقع در کرمان شهرستان ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
بازدید: 892
منبع: اختصاصی

خرید، نصب و راه اندازی 5 دستگاه دیزل ژنراتور 100 کاوا فروردین ماه 1400

... کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42304403-034 واحد بازرگانی و شماره همراه 09127607822 کارشناس بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید. برای دریافت برگ شرایط مناقصه دیزل ژنراتور  اینجا کلیک نمائید.  ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۰
بازدید: 642
منبع: اختصاصی

«آگهی مناقصه حمل کود حیوانی (گاوی) فروردین ماه 1400 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد نسبت به حمل کود گاوی با تریلر کمپرسی از اصفهان به آدرس های: جاده تهران، مقابل پلیس راه، کیلومتر 9 جاده دهق و علویجه شرکت قیام و کیلومتر 15 جاده اردستان به کاشان، ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۰
بازدید: 694
منبع: اختصاصی

«آگهي مزايده فروش محصول پسته فروردین ماه 1400»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 200 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت روئیت ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۰
بازدید: 606
منبع: اختصاصی

مزایده مزارعه کاری هندوانه

 شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 50 هکتار از اراضی زراعی خود را واقع در شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد جهت کشت صیفی جات (مزارعه کاری) بصورت آبیاری تحت فشار ...
تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
بازدید: 653
منبع: اختصاصی

«آگهي مزايده فروش محصول پسته بهمن ماه 99»

... ساعت 14 روز سه شنبه 28/11/99 تحويل دبيرخانه شركت نمايند . زمان برگزاری مزایده روز سه شنبه 28/11/99رأس ساعت    15 در محل دفتر مركزي شركت مي‌باشد . برای دریافت برگ شرایط مزایده فروش محصول ...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
بازدید: 670
منبع: اختصاصی

مراسم بزرگداشت روز زن و تجلیل از بانوان شاغل در شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام مادر و روز زن طی مراسمی با حضور مدیرعامل ، مدیرمالی و مدیر حراست شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد از بانوان شاغل در شرکت با اهدای هدایا تجلیل ...
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
بازدید: 633
منبع: اختصاصی
دسته بندی: اخبار سایت

افتتاحيه جشنواره فرهنگي ورزشي به مناسبت ايام الله دهه مبارك فجر به ياد سردار دلها حاج قاسم سليماني شركت كشاورزي سيرجان بنياد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سیرجان بنیاد، به مناسبت ايام الله دهه مبارك فجر به ياد سردار دلها حاج قاسم سليماني به منظور ارتقاء  روحیه ی نشاط، شادابی و همدلی بین کارکنان این شرکت، مسابقات طناب کشی با ...
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
بازدید: 435
منبع: اختصاصی
دسته بندی: اخبار سایت

تجلیل از بازنشستگان شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد با حضور مدیرعامل

... و هدایایی به رسم یادبود تقدیر شد.    ...
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
بازدید: 432
منبع: اختصاصی
دسته بندی: اخبار سایت

آگهي مزايده فروش محصول پسته بهمن ماه 99(نوبت دوم)

... خود را حداكثر تا ساعت 14 روز دو شنبه6/11/99 تحويل دبيرخانه شركت نمايند . زمان برگزاری مزایده روز دوشنبه 6/11/99رأس ساعت    15 در محل دفتر مركزي شركت مي‌باشد . برای دریافت برگ شرایط مزایده ...
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۹
بازدید: 757
منبع: اختصاصی

«آگهي مزايده فروش محصول پسته دی ماه 99»

... شركت نمايند . زمان برگزاری مزایده روز دوشنبه 99/10/22رأس ساعت    15 در محل دفتر مركزي شركت مي‌باشد . برای دریافت برگ شرایط مزایده فروش محصول پسته اینجا کلیک نمائید.    ...
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۹
بازدید: 694
منبع: اختصاصی

آگهی مزایده پسته آذر ماه

... شركت نمايند . زمان برگزاری مزایده روز چهارشنبه 99/9/19رأس ساعت 15 در محل دفتر مركزي شركت مي‌باشد . ضمناً لیست اقلام پسته مورد فروش و همچنین شرایط فروش در مورخ 99/9/15در سایت درج می گردد . http://up.persianscript.ir/do.php?filename=ed01-برگ-شرایط-مزایده-پسته.rar برای ...
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۹
بازدید: 759
منبع: اختصاصی

«آگهی مناقصه تأمین سبد پلاستیکی جهت بسته بندی محصول مرکبات مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد »

... انجام موضوع مناقصه مذکور را دارد جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‌آید؛ متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه  از طریق لینک زیر اقدام و یا به آدرس : سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین ...
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۹
بازدید: 717
منبع: اختصاصی

«آگهی مناقصه خرید و نصب 32 عدد ممبرن دستگاه آب شیرین کن مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد »

... انجام موضوع مناقصه مذکور را دارد جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‌آید؛ متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه  از طریق لینک زیر اقدام  و یا به آدرس : سیرجان ، بلوار سیدجمال ...
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۹
بازدید: 787
منبع: اختصاصی

مناقصه عملیات مزارعه کاری

مناقصه انجام عملیات مزارعه کاری (کاشت و داشت) گندم و جو پائیزه در سطح حدود 120 هکتار اراضی واحد مجتمع ابراهیم‌آباد شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد نوبت دوم مورخ 1399/7/27 برای دریافت برگ شرایط کلیک نمائید. ...
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۹
بازدید: 2049
منبع: اختصاصی

مناقصه خرید و اجرای سردخانه و ساندویچ پنل

مناقصه خرید و اجرای سردخانه با ظرفیت 1600 مترمکعب به همراه خرید و اجرای ساندویچ پنل سقف و بدنه در واحد سیدان (شهرستان مرودشت استان فارس) لینک دریافت اسناد
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
بازدید: 2046
منبع: اختصاصی

آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top