سیرجان بنیاد

اختصاصی

«آگهي مناقصه خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد»

  شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز از نوع کابینتی با نصب کنتور با فشار ورودی 250Psi و فشار خروجی 60Psi با ظرفیت 10000 متر مکعب در ساعت (T.B.S.250.60.10000)با ...
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۱
بازدید: 30
منبع: اختصاصی

«آگهي مزايده فروش پسته »

... نمونه محصولات ارائه شده برای فروش و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده حداكثر تا تاريخ  13/09/1401 همه روزه بجز ايام تعطيل در ساعات اداري به دفتر شركت واقع در سيرجان ، بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي ، شركت ...
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۱
بازدید: 47
منبع: اختصاصی

«آگهي مزايده فروش پسته آبان ماه 1401» «نوبت دوم»

... نمونه محصولات ارائه شده برای فروش و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده حداكثر تا تاريخ  15/08/1401 همه روزه بجز ايام تعطيل در ساعات اداري به دفتر شركت واقع در سيرجان ، بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي ، شركت ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۱
بازدید: 55
منبع: اختصاصی

«آگهي مزایده فروش حدود 50 تن خرمالو واحد سیدان» نوبت دوم

... الدین اسدآبادی مي‌باشد . جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.   *روابط عمومی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد*      ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۱
بازدید: 38
منبع: اختصاصی

مزایده فروش سر درختی محصول مرکبات در سطح حدود 67 هکتار از باغات مجتمع ابراهیم آباد »«نوبت دوم

... بازرگانی شركت و شماره 42487352-034 دفتر مجتمع تماس حاصل نموده و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 13 روز سه شنبه 1401/08/10 تحويل دبيرخانه شركت نمايند. زمان برگزاری مزایده روز سه شنبه 08/10/ 1401راس ...
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۱
بازدید: 50
منبع: اختصاصی

«آگهي مزايده فروش پسته»-نوبت اول

... نمونه محصولات ارائه شده برای فروش و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده حداكثر تا تاريخ  1401/08/03 همه روزه بجز ايام تعطيل در ساعات اداري به دفتر شركت واقع در سيرجان ، بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي ، شركت ...
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 72
منبع: اختصاصی

مزایده فروش حدود 50 تن خرمالو واحد سیدان

... به دفتر واحد سیدان استان فارس، شهرستان مرودشت شهر سیدان مراجعه و يا با شماره تلفنهاي42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت و شماره همراه 09171281589 مدیر واحد سیدان تماس  و پيشنهادات خود را ...
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 59
منبع: اختصاصی

«آگهي مزایده فروش سر درختی محصول مرکبات در سطح حدود 67 هکتار از باغات مجتمع ابراهیم آباد »

... مزایده روز چهارشنبه 27/07/1401 راس ساعت 18 در محل دفتر مركزي شركت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی مي‌باشد .   جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.   *روابط عمومی شرکت کشاورزی ...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 78
منبع: اختصاصی

«آگهي مناقصه خرید سبد 14 کیلویی واحد های ابراهیم آباد و سیدان» «نوبت دوم»

... 16 در محل دفتر مركزي شركت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی مي‌باشد .   جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.   *روابط عمومی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد*  ...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 96
منبع: اختصاصی

«آگهي مناقصه خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی فلفل دلمه ای واحد ابراهیم آباد» «نوبت دوم»

... الدین اسدآبادی مي‌باشد .   جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.   *روابط عمومی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد*  ...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 73
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات واحد ابراهیم آباد»«نوبت دوم»

... . جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.   *روابط عمومی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد*    ...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 98
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصولات گلخانه ای واحد ابراهیم آباد» «نوبت دوم»

... مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت  14 روز سه شنبه 26/07/1401 تحويل دبيرخانه شركت نمايند. زمان برگزاری مناقصه روز چهارشنبه 27/07/1401 راس ساعت 12 در محل دفتر مركزي شركت واقع در سیرجان، بلوار ...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 94
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه خرید یک میلیون و پانصد هزار متر نوار تیپ بغل دوخت جهت واحد ابراهیم آباد » «نوبت دوم»

... به دبیرخانه شرکت واقع در سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد ساعت 14 روز سه شنبه    26/07/1401و زمان برگزاری مناقصه ساعت ...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 69
منبع: اختصاصی

«آگهي مناقصه خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی فلفل دلمه ای واحد ابراهیم آباد مهرماه 1401»

... اسدآبادی مي‌باشد . جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.   *روابط عمومی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد*  ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 65
منبع: اختصاصی

«آگهي مناقصه مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار در واحد ابراهیم آباد مهرماه 1401»

... روز یکشنبه 17/07/1401 راس ساعت 8 در محل دفتر مركزي شركت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی مي‌باشد . جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.   *روابط عمومی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد* ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 97
منبع: اختصاصی

آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات واحد ابراهیم آباد»

...    جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.   *روابط عمومی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد*  ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 69
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصولات گلخانه ای واحد ابراهیم آباد»

... سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت  14 روز شنبه 16/07/1401 تحويل دبيرخانه شركت نمايند. زمان برگزاری مناقصه روز یکشنبه 17/07/1401 راس ساعت 16 در محل دفتر مركزي شركت ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 83
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه خرید یک میلیون و پانصد هزار متر نوار تیپ بغل دوخت جهت واحد ابراهیم آباد »

... به دبیرخانه شرکت واقع در سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد ساعت 14 روز شنبه    16/07/1401و زمان برگزاری مناقصه ساعت ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 73
منبع: اختصاصی

مناقصه خرید سبد و کارتن جهت بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد ابراهیم آباد»

... نمايند. زمان برگزاری مناقصه روز یکشنبه 17/07/1401 راس ساعت 18 در محل دفتر مركزي شركت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی مي‌باشد .   جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.   *روابط ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 79
منبع: اختصاصی

«آگهي مزایده فروش حدود 60 تن محصول به واحد ماهان کرمان»

... الدین اسدآبادی مي‌باشد .   جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.  ...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
بازدید: 127
منبع: اختصاصی

«آگهي مزايده و مذاکره فروش پسته »

... نمونه محصولات ارائه شده برای فروش و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده حداكثر تا تاريخ  20/06/1401 همه روزه بجز ايام تعطيل در ساعات اداري به دفتر شركت واقع در سيرجان ، بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي ، شركت ...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
بازدید: 97
منبع: اختصاصی

«آگهي مزایده فروش محصول زيتون» «نوبت دوم»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد محصول زيتون واحد های باغ بش شیراز به مساحت حدود 101 هكتار (حدود 400 تن) و مجتمع ابراهیم آباد به مساحت حدود 10هکتار (حدود 40 تن) از واحد های تحت پوشش ...
تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
بازدید: 115
منبع: اختصاصی

«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون» «نوبت دوم»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد برداشت محصول زيتون واحد باغ بش به مساحت حدود 101 هكتار ( حدود 400 تن) واقع در شهرستان شيراز را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار ...
تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
بازدید: 120
منبع: اختصاصی

«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون مرداد ماه 1401»

شركت کشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد برداشت محصول زيتون واحد باغ بش به مساحت حدود 101 هكتار( حدود 400 تن) واقع در شهرستان شيراز را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
بازدید: 130
منبع: اختصاصی

«آگهي مزایده فروش محصول زيتون مرداد ماه 1401»

شركت کشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد محصول زيتون واحد های باغ بش شیراز به مساحت حدود 101 هكتار (حدود 400 تن) و مجتمع ابراهیم آباد به مساحت حدود 10هکتار (حدود 40 تن) از واحد های تحت پوشش ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
بازدید: 197
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد » «نوبت دوم»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
بازدید: 142
منبع: اختصاصی

«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد و واحد های پسته خیز سیرجان» «نوبت دوم »

  شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حفاظت فیزیکی باغات پسته واحد های مافون، سبزدشت و دشت زر واقع در حومه شهرستان سیرجان در سطح حدود 1650 هکتار از تاریخ 05/05/1401 لغایت پایان برداشت محصول ...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 140
منبع: اختصاصی

«آگهي مزايده فروش پسته مرداد ماه 1401» (نوبت دوم)

... ساعت 14 روزدوشنبه مورخ  03/05/1401 تحويل دبيرخانه شركت نمايند . زمان برگزاری مزایده روز دو شنبه 03/05/1401 رأس ساعت 15 در محل دفتر مركزي شركت مي‌باشد. . *روابط عمومی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد* ...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 131
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد مرداد ماه 1401»

... مناقصه ساعت 10 روز دو شنبه مورخ 03/05/1401 می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42304403-034 واحد بازرگانی و شماره همراه 09133825686 مدیر مجتمع ابراهیم آباد تماس حاصل نمائید.      ...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 141
منبع: اختصاصی

«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد و واحد های پسته خیز سیرجان تیرماه 1401»

... 20/04/1401 در محل دفتر مركزي شركت مي‌باشد .   جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.  ...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 143
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401 » نوبت دوم «تجدید شده»

... مورخ  20/04/1401 در محل دفتر مرکزی شرکت می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42304403-034 واحد بازرگانی و شماره همراه 09170662962 کارشناس فنی تماس حاصل نمائید. جهت دریافت برگ شزایط اینجا کلیک ...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 151
منبع: اختصاصی

«آگهي مزايده فروش آلو تیرماه 1401» «نوبت دوم»

... تماس حاصل نمائید.   جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.  ...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 140
منبع: اختصاصی

آگهی مزايده فروش پسته تیرماه 1401

... نمونه محصولات ارائه شده برای فروش و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده حداكثر تا تاريخ  1401/04/12 همه روزه به جز ايام تعطيل در ساعات اداري به دفتر شركت واقع در سيرجان ، بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي ...
تاریخ: ۰۸ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 154
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرون به متراژ یک میلیون متر جهت واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401 » «نوبت دوم»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد  خرید نوار تیپ 175 میکرون  به متراژ حدود یک میلیون متر جهت واحد ابراهیم آباد خود را  از طریق  مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 165
منبع: اختصاصی

« اجرای شبکه گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401» «نوبت دوم»

... مورخ  04/04/1401 می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42304403-034 واحد بازرگانی و شماره همراه 09170662962 کارشناس فنی تماس حاصل نمائید.   جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید  ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 183
منبع: اختصاصی

«فروش محصول آلو واحد ماهان به مساحت 5 هکتار واقع در کرمان شهرستان ماهان تیرماه 1401»

... و زمان برگزاری مزایده ساعت  10 روز شنبه 04/04/1401 می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42304403-034 واحد بازرگانی و شماره همراه 09131430529 مهندس میرزا پور سر پرست واحد تماس حاصل نمائید.   ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 175
منبع: اختصاصی

برگزاری جلسه ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت در شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

برگزاری جلسه ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت در شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد به گزارش روابط عمومی شرکت، جلسه ششمین دوره ارزیابی جایزه ملی‌‌ تعالی و پیشرفت در تاریخ ۲۱ و ۲۲ خرداد ماه۱۴۰۱ با حضور مدیرعامل، ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 145
منبع: اختصاصی
دسته بندی: اخبار سایت

« آگهي مناقصه مزارعه کاری ذرت دانه ای خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)

... واحد بازرگانی و شماره همراه 09133825686 مدیر مجتمع شرکت تماس حاصل نمائید.   جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.  ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 176
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه بستر کشت گلخانه خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)

... شنبه 19/03/1401و زمان برگزاری مناقصه ساعت 10 روز شنبه مورخ 21/03/1401 می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42304403-034 واحد بازرگانی و شماره همراه 09183502146 مدیر گلخانه شرکت تماس حاصل نمائید.   ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 193
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرونی به متراژ یک میلیون متر خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)

... شماره 42304403-034 واحد بازرگانی و شماره همراه 09133825686 مدیر مجتمع شرکت تماس حاصل نمائید.   جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.  ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 194
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) خرداد ماه 1401» (نوبت دوم)

... 21/03/1401 می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42304403-034 واحد بازرگانی و شماره همراه 09170662962 کارشناس فنی تماس حاصل نمائید.   جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.  ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 187
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه مزارعه کاری ذرت دانه ای خرداد ماه 1401 »

... می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42304403-034 واحد بازرگانی و شماره همراه 09133825686 مدیر مجتمع شرکت تماس حاصل نمائید.       جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 204
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه بستر کشت گلخانه خرداد ماه 1401 »

...    جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید  ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 188
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرونی به متراژ یک میلیون متر خرداد ماه 1401 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد خرید نوار تیپ 175 میکرونی به متراژ حدود یک میلیون متر جهت واحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 193
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) خرداد ماه 1401»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات اجرای شبکه گاز رسانیگلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد (خط فشار قوی و ضعیف) خود واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق مناقصه عمومی ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 227
منبع: اختصاصی

«آگهي مزايده فروش محصول هلو»

... به آدرس سیرجان ـ بلوار سید جمال الدین اسد آبادی حد فاصل چهار راه قاآنی و سه راه کرمان، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمائید. حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات به دبیر خانه شرکت تا ساعت 14 روز یکشنبه  25/02/1401 ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱
بازدید: 191
منبع: اختصاصی

«آگهي مزايده فروش پسته فروردین ماه 1401»

... نمونه محصولات ارائه شده برای فروش و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده حداكثر تا تاريخ  28/01/1401 همه روزه بجز ايام تعطيل در ساعات اداري به دفتر شركت واقع در سيرجان ، بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي ، شركت ...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۱
بازدید: 334
منبع: اختصاصی

«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی فروردین ماه 1401 »

... حداكثر تا ساعت 11 روز یک شنبه 28/01/1401 تحويل دبيرخانه شركت نمايند. زمان برگزاری مناقصه روزدو شنبه 29/01/1401 راس ساعت 11 در محل دفتر مركزي شركت مي‌باشد.   جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید. ...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۱
بازدید: 221
منبع: اختصاصی

« آگهي مناقصه خرید لوازم موردنیاز جهت اجرای شبکه گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد» «نوبت دوم»

  شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد عملیات خرید لوازم مورد نیاز جهت گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق مناقصه عمومی ...
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
بازدید: 264
منبع: اختصاصی

خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز و خرید لوازم موردنیاز جهت اجرای شبکه گاز رسانی (نوبت دوم)

... واحدبازرگانی و شماره های همراه 09131453185 و09131456552 تماس حاصل فرمائید.   جهت دریافت برگ شرایط ایستگاه تقلیل فشار گاز اینجا کلیک کنید.   جهت دریافت برگ شرایط خرید لوازم مورد نیاز گاز ...
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
بازدید: 275
منبع: اختصاصی

آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top