سیرجان بنیاد

مزایده فروش سر درختی محصول مرکبات در سطح حدود 67 هکتار از باغات مجتمع ابراهیم آباد »«نوبت دوم

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد فروش سر درختی محصول مرکبات در سطح حدود 67 هکتار ازباغات مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان ، شهرستان ارزوئیه ـ روستای وکیل آباد را از طريق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. بدينوسيله از متقاضیانی كه توانایی انجام موضوع مورد مزایده را دارند دعوت به عمل مي‌آيد جهت بازدید از باغ و محصول و اخذ برگ شرايط شركت در مزایده حداكثر تا تاريخ 1401/08/09 همه روزه بجز ايام تعطيل در ساعات اداري به دفتر واحد ابراهیم آباد واقع در شهرستان ارزوئیه روستای وکیل آباد مجتمع ابراهیم آباد مراجعه و يا با شماره تلفن هاي42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت و شماره 42487352-034 دفتر مجتمع تماس حاصل نموده و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 13 روز سه شنبه 1401/08/10 تحويل دبيرخانه شركت نمايند.

زمان برگزاری مزایده روز سه شنبه 08/10/ 1401راس ساعت  14 در محل دفتر مركزي شركت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی مي‌باشد .

لطفا جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک نمایید.
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top