سیرجان بنیاد

مزایده فروش حدود 50 تن خرمالو واحد سیدان

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد فروش حدود 50 تن محصول خرمالو واحد سیدان از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت شهر سیدان را از طريق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. بدينوسيله از متقاضیانی كه توانایی انجام عملیات مزایده مذکور را دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت بازدید ازباغ مورد مزایده و اخذ برگ شرايط شركت در مزایده حداكثر تا تاريخ 1401/08/03 همه روزه بجز ايام تعطيل به دفتر واحد سیدان استان فارس، شهرستان مرودشت شهر سیدان مراجعه و يا با شماره تلفنهاي42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت و شماره همراه 09171281589 مدیر واحد سیدان تماس  و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه 1401/08/04 تحويل دبيرخانه شركت نمايند. زمان برگزاری مزایده روز چهارشنبه 1401/08/04 راس ساعت 13 در محل دفتر مركزي شركت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی مي‌باشد .

 جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک نمایید.
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top