سیرجان بنیاد

«آگهي مزایده فروش حدود 60 تن محصول به واحد ماهان کرمان»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد فروش حدود 60 تن محصول بِه واحد ماهان کرمان از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان ، شهرستان ماهان را از طريق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. بدينوسيله از متقاضیانی كه توانایی انجام موضوع مورد مزایده را دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت بازدید ازباغ و محصول و اخذ برگ شرايط شركت در مزایده حداكثر تا تاريخ 19/06/1401 همه روزه بجز ايام تعطيل در ساعات اداري به دفتر واحد ماهان واقع در جاده هفت باغ مراجعه و يا با شماره تلفنهاي42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت و شماره همراه 09131430529 مهندس میرزا پور سر پرست واحد تماس حاصل نموده.و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 14 روز دوشنبه 21/06/1401 تحويل دبيرخانه شركت نمايند. زمان برگزاری مزایده روز دوشنبه 21/06/1401 راس ساعت 14:30 در محل دفتر مركزي شركت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی مي‌باشد .

 

جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top