سیرجان بنیاد

«آگهي مزایده فروش حدود 50 تن خرمالو واحد سیدان»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد فروش حدود 50 تن محصول خرمالو واحد سیدان از واحدهای تحت پوشش  خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت  شهر سیدان از حدود اوایل آبان ماه 1400 تا پایان برداشت محصول ( اواخر آبان ماه) را از طريق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. بدينوسيله از متقاضیانی كه توانایی انجام عملیات مزایده مذکور را دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت بازدید ازباغ  موضوع مزایده و اخذ برگ شرايط شركت در مزایده حداكثر تا تاريخ  26/07/1400 همه روزه بجز ايام تعطيل مراجعه و یا جهت اخذ برگ شرایط در ساعات اداري به دفتر شركت واقع در سيرجان ، بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي ، شركت كشاورزي سيرجان بنياد مراجعه و يا با شماره تلفنهاي42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت  و شماره همراه 09171281589 مدیر واحد سیدان تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 14 روز سه شنبه 27/07/1400 تحويل دبيرخانه شركت نمايند. زمان برگزاری مزایده روز سه شنبه 27/07/1400 راس ساعت  15  در محل دفتر مركزي شركت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی مي‌باشد .

جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top