سیرجان بنیاد

«آگهي مناقصه خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت، واحد سیدان و استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را به تعداد حدود 100،000 عدد کارتن رویه مرکبات، 100.000 عدد کارتن زیره مرکبات، 180،000 عدد سبد 14 کیلویی مرکبات و 400،000 عدد سبد 6 کیلویی گوجه فرنگی را در طول دوره از اوایل آبان ماه 1400 لغایت پایان برداشت محصول مرکبات ( اواخر اسفند ماه) و پایان برداشت محصول گوجه فرنگی ( اواخر تیر ماه 1401) را از طريق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. بدينوسيله از متقاضیانی كه توانایی انجام عملیات مناقصه مذکور را دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت اخذ برگ شرايط شركت در مناقصه حداكثر تا تاريخ 25/07/1400 همه روزه بجز ايام تعطيل در ساعات اداري به دفتر شركت واقع در سيرجان ، بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي ، شركت كشاورزي سيرجان بنياد مراجعه و يا با شماره تلفنهاي42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت و شماره همراه 09127607822 کارشناس بازرگانی تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه 26/07/1400 تحويل دبيرخانه شركت نمايند. زمان برگزاری مناقصه روز سه شنبه 27/07/1400 راس ساعت 9 صبح در محل دفتر مركزي شركت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی مي‌باشد .

جهت دانلود برگ شرایط اینجا کلیک کنید
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top