سیرجان بنیاد

«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون» نوبت دوم

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد برداشت محصول زيتون واحد باغ بش به مساحت حدود 61 هكتار مثمر و 40 هکتار نوثمر واقع در شهرستان شيراز را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از متقاضيانی که توانایی انجام موضوع مورد مناقصه را دارند دعوت بعمل می آید همه روزه بجز ايام تعطيل نسبت به بازديد از باغ مورد مناقصه و اخذ برگ شرايط شرکت در مناقصه به واحد باغ بش مراجعه و يا با شماره تلفنهاي 42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگاني شركت و تلفن همراه 09177009871 مدير واحد باغ بش تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراحعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 11 روز پنج شنبه مورخ 21/05/1400  تحویل دبیرخانه شرکت یا مدیر  واحد باغ بش نمایند .

زمان برگزاري مناقصه : ساعت 11 روز شنبه مورخ 23/05/1400 

آدرس و مكان برگزاري مناقصه :  سیرجان ـ  بلوار سید جمال الدین اسد  آبادی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد.

 

لطفا جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top