سیرجان بنیاد

«آگهی مناقصه حمل کود حیوانی (گاوی) فروردین ماه 1400 »

monagheseh

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد نسبت به حمل کود گاوی با تریلر کمپرسی از اصفهان به آدرس های: جاده تهران، مقابل پلیس راه، کیلومتر 9 جاده دهق و علویجه شرکت قیام و کیلومتر 15 جاده اردستان به کاشان، واحددامپروری شرکت فجر اصفهان و تهران به آدرس : شهریار، میدان نماز، بلوار پلیس، کیلومتر2 جاده شهریار-تهران شرکت تلیسه نمونه به میزان حدود50000 متر مکعب برابر با حدود 30000 تن از تاریخ 1/2/1400 لغایت 30/08/1400 به مقصد شهرستان سیرجان حمل نماید؛ لذا از کلیه شرکتهای حمل و نقل یا افراد حقیقی که توانایی حمل را دارد دعوت بعمل می‌آید؛ متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به وب‌سایت Web:www.pistachio-tooka.ir و یا به آدرس : سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمائید.

حداکثر مهلت و دریافت پیشنهادات ساعت 14 روز سه شنبه 24/01/1400و زمان برگزاری مناقصه ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 25/01/1400 می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42304403-034 واحد بازرگانی و شماره همراه 09131456552 مدیر بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید.

برای دریافت برگ شرایط مناقصه حمل کود حیوانی اینجا کلیک نمائید.




آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top