سیرجان بنیاد

ميزان پايين افلاتوکسین

سیرجان بنیاد

ميزان افلاتوکسین پسته شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (توکا) مطابق با استانداردها و معيارهاي جهاني مي باشد آن هم به علت رعايت مسايل ايمني و اصول بهداشتي.
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top