سیرجان بنیاد

طعم بي نظير و خاص


 

پسته هاي شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد طعم بي نظير و غير قابل متمايزي را دارا مي باشند. تمامي مصرف کنندگان ترجيح خويش را نسبت به طعم و مزه ي پسته هاي توکا نشان داده اند.
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top