سیرجان بنیاد

چرخه کامل تولید

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد با دارا بودن سطح 1766 هکتار باغات پسته، تمامي چرخه ي تولید از کاشت تا بسته بندي را پوشش مي دهد.
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top