سیرجان بنیاد

«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون مرداد ماه 1401»

شركت کشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد برداشت محصول زيتون واحد باغ بش به مساحت حدود 101 هكتار( حدود 400 تن) واقع در شهرستان شيراز را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از متقاضيانی که توانایی انجام موضوع مورد مناقصه را دارند دعوت بعمل می آید همه روزه بجز ايام تعطيل نسبت به بازديد از باغ مورد مناقصه و اخذ برگ شرايط شرکت در مناقصه به واحد باغ بش مراجعه و يا با شماره تلفنهاي 42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگاني شركت و تلفن همراه 09177009871 مدير واحد باغ بش تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 18/05/1401 تحویل دبیرخانه شرکت یا مدیر واحد باغ بش نمایند .

زمان برگزاري مناقصه : ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 19/05/1401 می باشد.

آدرس و مكان برگزاري مناقصه : شیراز ـ ابتدای جاده بوشهر ، روبروی شماره گذاری خودرو، واحد باغ بش .

جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.

*روابط عمومی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد*
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top