سیرجان بنیاد

مناقصه عملیات احداث دیوار

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد احداث و حصارکشی اطراف باغات خود را به متراژ حدود14,000 مترمربع از طريق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به انجام و شرکت در مناقصه دارند دعوت به عمل مي‌آيد جهت بازدید از محل و اخذ برگ شرايط شركت در مناقصه حداكثر تا تاريخ 99/3/17 همه روزه به جز ايام تعطيل در ساعات اداري به دفتر شركت واقع در سيرجان ، بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي ، شركت كشاورزي سيرجان بنياد مراجعه و يا با شماره تلفن هاي42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت و شماره همراه 09131456552 مدیر بازرگانی تماس  و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/3/17 تحويل دبيرخانه شركت نمايند . زمان برگزاری مناقصه روز یکشنبه 99/3/18رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر مركزي شركت مي‌باشد .

ضمناً برگ شرایط مناقصه در مورخ 10/3/ 99در سایت درج می گردد ..

لینک برگ شرایط
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top