سیرجان بنیاد

مزایده و مناقصه

«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون مرداد ماه 1401»
13مرداد

«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون مرداد ماه 1401»

شركت کشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد برداشت محصول زيتون واحد باغ بش به مساحت حدود 101 هكتار( حدود 400 تن) واقع در شهرستان شيراز را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
بازدید: 20
منبع: اختصاصی
«آگهي مزایده فروش محصول زيتون مرداد ماه 1401»
13مرداد

«آگهي مزایده فروش محصول زيتون مرداد ماه 1401»

شركت کشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد محصول زيتون واحد های باغ بش شیراز به مساحت حدود 101 هكتار (حدود 400 تن) و مجتمع ابراهیم آباد به مساحت حدود 10هکتار (حدود 40 تن) از واحد های تحت...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
بازدید: 19
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد » «نوبت دوم»
13مرداد

« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد » «نوبت دوم»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
بازدید: 26
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد و واحد های پسته خیز سیرجان» «نوبت دوم »
29تیر

«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد و واحد های پسته خیز سیرجان» «نوبت دوم »

  شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حفاظت فیزیکی باغات پسته واحد های مافون، سبزدشت و دشت زر واقع در حومه شهرستان سیرجان در سطح حدود 1650 هکتار از تاریخ 05/05/1401 لغایت پایان برداشت محصول...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 40
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش پسته مرداد ماه 1401» (نوبت دوم)
29تیر

«آگهي مزايده فروش پسته مرداد ماه 1401» (نوبت دوم)

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 50 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 29
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد مرداد ماه 1401»
29تیر

« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد مرداد ماه 1401»

«آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد » شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات کاشت و داشتگلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد واقع در استان کرمان شهرستان...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 35
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد و واحد های پسته خیز سیرجان تیرماه 1401»
16تیر

«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد و واحد های پسته خیز سیرجان تیرماه 1401»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حفاظت فیزیکی باغات پسته واحد های مافون، سبزدشت و دشت زر واقع در حومه شهرستان سیرجان در سطح حدود 1600 هکتار از تاریخ 01/05/1401 لغایت پایان برداشت محصول پسته...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 45
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه  گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401 » نوبت دوم «تجدید شده»
15تیر

« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401 » نوبت دوم «تجدید شده»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات اجرای شبکه گاز رسانیگلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد (خط فشار قوی و ضعیف) خود واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 54
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش آلو تیرماه 1401» «نوبت دوم»
15تیر

«آگهي مزايده فروش آلو تیرماه 1401» «نوبت دوم»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد محصول آلو واحد ماهان به مساحت 5 هکتار واقع در کرمان شهرستان ماهان واحد قناتغستان را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند . متقاضيان محترم مي توانند...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 40
منبع: اختصاصی
 آگهی مزايده فروش پسته تیرماه 1401
08تیر

آگهی مزايده فروش پسته تیرماه 1401

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 74 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت به عمل مي‌آيد...
تاریخ: ۰۸ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 53
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرون به متراژ یک میلیون متر جهت واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401 » «نوبت دوم»
29خرداد

« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرون به متراژ یک میلیون متر جهت واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401 » «نوبت دوم»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد  خرید نوار تیپ 175 میکرون  به متراژ حدود یک میلیون متر جهت واحد ابراهیم آباد خود را  از طریق  مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 64
منبع: اختصاصی
« اجرای شبکه گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401» «نوبت دوم»
29خرداد

« اجرای شبکه گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401» «نوبت دوم»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات اجرای شبکه گاز رسانیگلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد (خط فشار قوی و ضعیف) خود واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 83
منبع: اختصاصی
«فروش محصول آلو واحد ماهان به مساحت 5 هکتار واقع در کرمان شهرستان ماهان تیرماه 1401»
29خرداد

«فروش محصول آلو واحد ماهان به مساحت 5 هکتار واقع در کرمان شهرستان ماهان تیرماه 1401»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد محصول آلو واحد ماهان به مساحت 5 هکتار واقع در کرمان شهرستان ماهان واحد قناتغستان را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند . متقاضيان محترم مي توانند...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 66
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه مزارعه کاری ذرت دانه ای خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)
17خرداد

« آگهي مناقصه مزارعه کاری ذرت دانه ای خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد مزارعه کاری ذرت دانه ای واحد ابراهیم آباد خود در سطح حدود 70 هکتار را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها یا افراد...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 76
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه بستر کشت گلخانه خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)
17خرداد

« آگهي مناقصه بستر کشت گلخانه خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد بستر کشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد( پومیس سایز عدسی حدود 600 تن ، کوکوپیت قالب پنج کیلوگرمی حدود 2700 قالب، کیسه کشت به اندازه 16*18*110 حدود 10.000...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 84
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرونی به متراژ یک میلیون متر خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)
17خرداد

« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرونی به متراژ یک میلیون متر خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد خرید نوار تیپ 175 میکرون به متراژ حدود یک میلیون متر جهت واحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 97
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) خرداد ماه 1401» (نوبت دوم)
17خرداد

« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) خرداد ماه 1401» (نوبت دوم)

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات اجرای شبکه گاز رسانیگلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد (خط فشار قوی و ضعیف) خود واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 87
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه مزارعه کاری ذرت دانه ای خرداد ماه 1401 »
08خرداد

« آگهي مناقصه مزارعه کاری ذرت دانه ای خرداد ماه 1401 »

«آگهي مناقصه مزارعه کاری ذرت دانه ای واحد ابراهیم آباد» شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد مزارعه کاری ذرت دانه ای واحد ابراهیم آباد خود در سطح حدود 70 هکتار را از طریق مناقصه عمومی به...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 110
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه بستر کشت  گلخانه خرداد ماه 1401 »
08خرداد

« آگهي مناقصه بستر کشت گلخانه خرداد ماه 1401 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد بستر کشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد( پومیس سایز عدسی حدود 600 تن ، کوکوپیت قالب پنج کیلوگرمی حدود 2700 قالب، کیسه کشت به اندازه 16*18*110 حدود 10.000...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 95
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرونی به متراژ یک میلیون متر خرداد ماه 1401 »
08خرداد

« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرونی به متراژ یک میلیون متر خرداد ماه 1401 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد خرید نوار تیپ 175 میکرونی به متراژ حدود یک میلیون متر جهت واحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 96
منبع: اختصاصی
 « آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه  گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) خرداد ماه 1401»
08خرداد

« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) خرداد ماه 1401»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات اجرای شبکه گاز رسانیگلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد (خط فشار قوی و ضعیف) خود واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 136
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش محصول هلو»
21ارديبهشت

«آگهي مزايده فروش محصول هلو»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد محصول هلو واحد ماهان به مساحت 20 هکتار واقع در کرمان شهرستان ماهان واحد قناتعستان را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند . متقاضيان محترم مي...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱
بازدید: 100
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش پسته فروردین ماه 1401»
24فروردين

«آگهي مزايده فروش پسته فروردین ماه 1401»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود100 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۱
بازدید: 165
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی فروردین ماه 1401 »
24فروردين

«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی فروردین ماه 1401 »

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد بخشی ازحفاظت فیزیکی خود از طريق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. بدينوسيله از شرکت های حفاظتی و مراقبتی دارای مجوز از پلیس پیشگیری ناجا...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۱
بازدید: 121
منبع: اختصاصی
«    آگهي مناقصه خرید لوازم موردنیاز جهت اجرای شبکه گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد» «نوبت دوم»
19اسفند

« آگهي مناقصه خرید لوازم موردنیاز جهت اجرای شبکه گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد» «نوبت دوم»

  شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد عملیات خرید لوازم مورد نیاز جهت گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق مناقصه عمومی...
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
بازدید: 168
منبع: اختصاصی
خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز و خرید لوازم موردنیاز جهت اجرای شبکه گاز رسانی (نوبت دوم)
27بهمن

خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز و خرید لوازم موردنیاز جهت اجرای شبکه گاز رسانی (نوبت دوم)

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد عملیات خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز از نوع کابینتی با نصب کنتور با فشار ورودی 250Psi و فشار خروجی 60Psi با ظرفیت 5000 متر مکعب در ساعت...
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
بازدید: 184
منبع: اختصاصی
خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد بهمن ماه 1400
13بهمن

خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد بهمن ماه 1400

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد عملیات خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز از نوع کابینتی با نصب کنتور با فشار ورودی 250Psi و فشار خروجی 60Psi با ظرفیت 5000 متر مکعب در ساعت...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
بازدید: 193
منبع: اختصاصی
مزایده مزارعه کاری هندوانه بهمن ماه 1400
13بهمن

مزایده مزارعه کاری هندوانه بهمن ماه 1400

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 44 هکتار از اراضی زراعی خود را واقع در شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد جهت کشت صیفی جات (مزارعه کاری هندوانه) به مزایده...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
بازدید: 275
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش پسته دیماه 1400»
11دی

«آگهي مزايده فروش پسته دیماه 1400»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 100 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد...
تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۰
بازدید: 201
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش پسته آبان ماه 1400»
22آبان

«آگهي مزايده فروش پسته آبان ماه 1400»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 60 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت...
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۰
بازدید: 399
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی فلفل دلمه ای واحد ابراهیم آباد»
25مهر

«آگهي مناقصه خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی فلفل دلمه ای واحد ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی محصول فلفل دلمه ای گلخانه مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 233
منبع: اختصاصی
«آگهي مزایده فروش حدود 50 تن خرمالو واحد سیدان»
25مهر

«آگهي مزایده فروش حدود 50 تن خرمالو واحد سیدان»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد فروش حدود 50 تن محصول خرمالو واحد سیدان از واحدهای تحت پوشش  خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت  شهر سیدان از حدود اوایل آبان ماه 1400 تا پایان برداشت...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 239
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار در واحد ابراهیم آباد مهرماه »
25مهر

«آگهي مناقصه مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار در واحد ابراهیم آباد مهرماه »

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار از اراضی زراعی مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 228
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»
25مهر

«آگهي مناقصه خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت،...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 247
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار در واحد ابراهیم آباد»
07مهر

«آگهي مناقصه مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار در واحد ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار از اراضی زراعی مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد...
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 258
منبع: اختصاصی
آگهي مزایده فروش حدود 300 تن به واحد ماهان کرمان
07مهر

آگهي مزایده فروش حدود 300 تن به واحد ماهان کرمان

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد فروش حدود 300 تن محصول به واحد ماهان کرمان از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرکرمان، شهرستان ماهان را به میزان حدود 300 تن از حدود 20 مهر ماه...
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 247
منبع: اختصاصی
مناقصه خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی فلفل دلمه ای واحد ابراهیم آباد»
07مهر

مناقصه خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی فلفل دلمه ای واحد ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی محصول فلفل دلمه ای گلخانه مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را...
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 248
منبع: اختصاصی
«آگهي مزایده فروش حدود 300 تن به واحد ماهان کرمان»
23شهریور

«آگهي مزایده فروش حدود 300 تن به واحد ماهان کرمان»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد فروش حدود 300 تن محصول به واحد ماهان کرمان از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرکرمان، شهرستان ماهان را به میزان حدود 300 تن از حدود 20 مهر ماه...
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
بازدید: 272
منبع: اختصاصی
((آگهي مناقصه خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»
23شهریور

((آگهي مناقصه خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت،...
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
بازدید: 294
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»
23شهریور

« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد عملیات برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان فارس،...
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
بازدید: 302
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد» «نوبت دوم»
25مرداد

«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد» «نوبت دوم»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حفاظت فیزیکی باغات مرکبات خود واقع در شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را بصورت شبانه روزی در سطح حدود 300 هکتار از حدود 3 شهریور ماه 1400 تا پایان برداشت...
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 509
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون» نوبت دوم
21مرداد

«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون» نوبت دوم

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد برداشت محصول زيتون واحد باغ بش به مساحت حدود 61 هكتار مثمر و 40 هکتار نوثمر واقع در شهرستان شيراز را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 515
منبع: اختصاصی
آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد مرداد ماه 1400
13مرداد

آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد مرداد ماه 1400

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حفاظت فیزیکی باغات مرکبات خود واقع در شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را بصورت شبانه روزی در سطح حدود 300 هکتار از حدود 20 مرداد ماه 1400 تا پایان برداشت...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 285
منبع: اختصاصی
«آگهي مزایده فروش محصول زيتون مرداد ماه سال 1400»
05مرداد

«آگهي مزایده فروش محصول زيتون مرداد ماه سال 1400»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد محصول زيتون واحد باغ بش به مساحت حدود 61 هكتار مثمر و 40 هکتار نوثمر واقع در شهرستان شيراز را از طريق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضيان...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 307
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون مرداد ماه سال 1400»
05مرداد

«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون مرداد ماه سال 1400»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد برداشت محصول زيتون واحد باغ بش به مساحت حدود 61 هكتار مثمر و 40 هکتار نوثمر واقع در شهرستان شيراز را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 312
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش پسته مرداد ماه سال 1400»
02مرداد

«آگهي مزايده فروش پسته مرداد ماه سال 1400»

  شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 330 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد...
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 312
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد و گلخانه 5 هکتاری واحد سیدان تیرماه 1400 »
09تیر

« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد و گلخانه 5 هکتاری واحد سیدان تیرماه 1400 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد و گلخانه 5 هکتاری واحد سیدان واقع در استان فارس،...
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۴۰۰
بازدید: 677
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه کاشت وداشت ذرت دانه ای در سطح حدود 80 هکتاراز اراضی واحد ابراهیم آباد تیرماه 1400 نوبت دوم »
27خرداد

« آگهي مناقصه کاشت وداشت ذرت دانه ای در سطح حدود 80 هکتاراز اراضی واحد ابراهیم آباد تیرماه 1400 نوبت دوم »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد کاشت وداشت ذرت دانه ای در سطح حدود 80 هکتار از اراضی واحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
بازدید: 333
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه  گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) واحد ابراهیم آباد تیر ماه 1400 نوبت دوم »
27خرداد

« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) واحد ابراهیم آباد تیر ماه 1400 نوبت دوم »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات اجرای شبکه گاز رسانیگلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد (خط فشار قوی و ضعیف) خود واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
بازدید: 355
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه کاشت وداشت ذرت دانه ای  در سطح حدود 80 هکتار واحد ابراهیم آباد خردادماه 1400 »
20خرداد

« آگهي مناقصه کاشت وداشت ذرت دانه ای در سطح حدود 80 هکتار واحد ابراهیم آباد خردادماه 1400 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد کاشت وداشت ذرت دانه ای در سطح حدود 80 هکتار واحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها یا افراد...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
بازدید: 396
منبع: اختصاصی

آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top