سیرجان بنیاد

مزایده و مناقصه

«آگهي مناقصه خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد»
08آذر

«آگهي مناقصه خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد»

  شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز از نوع کابینتی با نصب کنتور با فشار ورودی 250Psi و فشار خروجی 60Psi با ظرفیت 10000 متر مکعب در ساعت...
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۱
بازدید: 30
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش پسته »
08آذر

«آگهي مزايده فروش پسته »

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 35 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت...
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۱
بازدید: 47
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش پسته آبان ماه 1401» «نوبت دوم»
09آبان

«آگهي مزايده فروش پسته آبان ماه 1401» «نوبت دوم»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 50 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۱
بازدید: 55
منبع: اختصاصی
«آگهي مزایده فروش حدود 50 تن خرمالو واحد سیدان» نوبت دوم
09آبان

«آگهي مزایده فروش حدود 50 تن خرمالو واحد سیدان» نوبت دوم

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد فروش حدود 50 تن محصول خرمالو واحد سیدان از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت شهر سیدان را از طريق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۱
بازدید: 38
منبع: اختصاصی
مزایده فروش سر درختی محصول مرکبات در سطح حدود 67 هکتار از باغات مجتمع ابراهیم آباد »«نوبت دوم
02آبان

مزایده فروش سر درختی محصول مرکبات در سطح حدود 67 هکتار از باغات مجتمع ابراهیم آباد »«نوبت دوم

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد فروش سر درختی محصول مرکبات در سطح حدود 67 هکتار ازباغات مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان ، شهرستان ارزوئیه ـ روستای وکیل آباد را...
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۱
بازدید: 50
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده  فروش پسته»-نوبت اول
30مهر

«آگهي مزايده فروش پسته»-نوبت اول

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 50 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت به عمل مي‌آيد...
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 72
منبع: اختصاصی
مزایده فروش حدود 50 تن خرمالو واحد سیدان
30مهر

مزایده فروش حدود 50 تن خرمالو واحد سیدان

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد فروش حدود 50 تن محصول خرمالو واحد سیدان از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت شهر سیدان را از طريق مزایده عمومی به متقاضیان واجد...
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 59
منبع: اختصاصی
«آگهي مزایده فروش سر درختی محصول مرکبات در سطح حدود 67 هکتار از باغات مجتمع ابراهیم آباد »
23مهر

«آگهي مزایده فروش سر درختی محصول مرکبات در سطح حدود 67 هکتار از باغات مجتمع ابراهیم آباد »

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد فروش سر درختی محصول مرکبات در سطح حدود 67 هکتار ازباغات مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان ، شهرستان ارزوئیه ـ روستای وکیل آباد را...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 78
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه خرید سبد 14 کیلویی واحد های ابراهیم آباد و سیدان» «نوبت دوم»
20مهر

«آگهي مناقصه خرید سبد 14 کیلویی واحد های ابراهیم آباد و سیدان» «نوبت دوم»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید حدود 215.000 عدد سبد 14 کیلویی مشکی جهت بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی (واحد ابراهیم آباد واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 96
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی فلفل دلمه ای واحد ابراهیم آباد» «نوبت دوم»
20مهر

«آگهي مناقصه خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی فلفل دلمه ای واحد ابراهیم آباد» «نوبت دوم»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی محصول فلفل دلمه ای گلخانه مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 73
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات واحد ابراهیم آباد»«نوبت دوم»
20مهر

« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات واحد ابراهیم آباد»«نوبت دوم»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد عملیات برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات واحد ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را به...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 98
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصولات گلخانه ای واحد ابراهیم آباد» «نوبت دوم»
20مهر

« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصولات گلخانه ای واحد ابراهیم آباد» «نوبت دوم»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد عملیات برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصولات گلخانه ای(گوجه فرنگی و فلفل) واحد ابراهیم آباد از واحد تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه،...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 94
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه خرید یک میلیون و پانصد هزار متر  نوار تیپ بغل دوخت جهت واحد ابراهیم آباد » «نوبت دوم»
20مهر

« آگهي مناقصه خرید یک میلیون و پانصد هزار متر نوار تیپ بغل دوخت جهت واحد ابراهیم آباد » «نوبت دوم»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد خرید نوار تیپ بغل دوخت به متراژ حدود یک میلیون و پانصد هزار متر(طول هر رول 1000 متر، فاصله روزنه ها 20 سانتی متر، دبی 2 تا 5/2 لیتر در ساعت، ضخامت جداره175...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 69
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی فلفل دلمه ای واحد ابراهیم آباد مهرماه 1401»
14مهر

«آگهي مناقصه خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی فلفل دلمه ای واحد ابراهیم آباد مهرماه 1401»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی محصول فلفل دلمه ای گلخانه مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 65
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار در واحد ابراهیم آباد مهرماه 1401»
14مهر

«آگهي مناقصه مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار در واحد ابراهیم آباد مهرماه 1401»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد مزارعه کاری حدود 120 هکتار گندم و جو پائیزه از اراضی زراعی مجتمع ابراهیم آباد واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طريق مناقصه عمومی...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 97
منبع: اختصاصی
آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات واحد ابراهیم آباد»
14مهر

آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات واحد ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد عملیات برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات واحد ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را به...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 69
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصولات گلخانه ای واحد ابراهیم آباد»
14مهر

« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصولات گلخانه ای واحد ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد عملیات برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصولات گلخانه ای(گوجه فرنگی و فلفل) واحد ابراهیم آباد از واحد تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه،...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 83
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه خرید یک میلیون و پانصد هزار متر  نوار تیپ بغل دوخت جهت واحد ابراهیم آباد »
14مهر

« آگهي مناقصه خرید یک میلیون و پانصد هزار متر نوار تیپ بغل دوخت جهت واحد ابراهیم آباد »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد خرید نوار تیپ بغل دوخت به متراژ حدود یک میلیون و پانصد هزار متر(طول هر رول 1000 متر، فاصله روزنه ها 20 سانتی متر، دبی 2 تا 5/2 لیتر در ساعت، ضخامت جداره175...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 73
منبع: اختصاصی
 مناقصه خرید سبد و کارتن جهت بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد ابراهیم آباد»
14مهر

مناقصه خرید سبد و کارتن جهت بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید سبد و کارتن جهت بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۱
بازدید: 79
منبع: اختصاصی
«آگهي مزایده فروش حدود 60 تن محصول به واحد ماهان کرمان»
17شهریور

«آگهي مزایده فروش حدود 60 تن محصول به واحد ماهان کرمان»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد فروش حدود 60 تن محصول بِه واحد ماهان کرمان از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان ، شهرستان ماهان را از طريق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
بازدید: 127
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده و مذاکره فروش پسته »
17شهریور

«آگهي مزايده و مذاکره فروش پسته »

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 71 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
بازدید: 97
منبع: اختصاصی
«آگهي مزایده فروش محصول زيتون» «نوبت دوم»
27مرداد

«آگهي مزایده فروش محصول زيتون» «نوبت دوم»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد محصول زيتون واحد های باغ بش شیراز به مساحت حدود 101 هكتار (حدود 400 تن) و مجتمع ابراهیم آباد به مساحت حدود 10هکتار (حدود 40 تن) از واحد های تحت...
تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
بازدید: 115
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون» «نوبت دوم»
27مرداد

«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون» «نوبت دوم»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد برداشت محصول زيتون واحد باغ بش به مساحت حدود 101 هكتار ( حدود 400 تن) واقع در شهرستان شيراز را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار...
تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
بازدید: 120
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون مرداد ماه 1401»
13مرداد

«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون مرداد ماه 1401»

شركت کشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد برداشت محصول زيتون واحد باغ بش به مساحت حدود 101 هكتار( حدود 400 تن) واقع در شهرستان شيراز را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
بازدید: 130
منبع: اختصاصی
«آگهي مزایده فروش محصول زيتون مرداد ماه 1401»
13مرداد

«آگهي مزایده فروش محصول زيتون مرداد ماه 1401»

شركت کشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد محصول زيتون واحد های باغ بش شیراز به مساحت حدود 101 هكتار (حدود 400 تن) و مجتمع ابراهیم آباد به مساحت حدود 10هکتار (حدود 40 تن) از واحد های تحت...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
بازدید: 198
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد » «نوبت دوم»
13مرداد

« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد » «نوبت دوم»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
بازدید: 142
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد و واحد های پسته خیز سیرجان» «نوبت دوم »
29تیر

«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد و واحد های پسته خیز سیرجان» «نوبت دوم »

  شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حفاظت فیزیکی باغات پسته واحد های مافون، سبزدشت و دشت زر واقع در حومه شهرستان سیرجان در سطح حدود 1650 هکتار از تاریخ 05/05/1401 لغایت پایان برداشت محصول...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 140
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش پسته مرداد ماه 1401» (نوبت دوم)
29تیر

«آگهي مزايده فروش پسته مرداد ماه 1401» (نوبت دوم)

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 50 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 131
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد مرداد ماه 1401»
29تیر

« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد مرداد ماه 1401»

«آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد » شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات کاشت و داشتگلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد واقع در استان کرمان شهرستان...
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 141
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد و واحد های پسته خیز سیرجان تیرماه 1401»
16تیر

«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد و واحد های پسته خیز سیرجان تیرماه 1401»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حفاظت فیزیکی باغات پسته واحد های مافون، سبزدشت و دشت زر واقع در حومه شهرستان سیرجان در سطح حدود 1600 هکتار از تاریخ 01/05/1401 لغایت پایان برداشت محصول پسته...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 143
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه  گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401 » نوبت دوم «تجدید شده»
15تیر

« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401 » نوبت دوم «تجدید شده»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات اجرای شبکه گاز رسانیگلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد (خط فشار قوی و ضعیف) خود واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 151
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش آلو تیرماه 1401» «نوبت دوم»
15تیر

«آگهي مزايده فروش آلو تیرماه 1401» «نوبت دوم»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد محصول آلو واحد ماهان به مساحت 5 هکتار واقع در کرمان شهرستان ماهان واحد قناتغستان را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند . متقاضيان محترم مي توانند...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 140
منبع: اختصاصی
 آگهی مزايده فروش پسته تیرماه 1401
08تیر

آگهی مزايده فروش پسته تیرماه 1401

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 74 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت به عمل مي‌آيد...
تاریخ: ۰۸ تیر ۱۴۰۱
بازدید: 154
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرون به متراژ یک میلیون متر جهت واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401 » «نوبت دوم»
29خرداد

« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرون به متراژ یک میلیون متر جهت واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401 » «نوبت دوم»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد  خرید نوار تیپ 175 میکرون  به متراژ حدود یک میلیون متر جهت واحد ابراهیم آباد خود را  از طریق  مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 165
منبع: اختصاصی
« اجرای شبکه گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401» «نوبت دوم»
29خرداد

« اجرای شبکه گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401» «نوبت دوم»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات اجرای شبکه گاز رسانیگلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد (خط فشار قوی و ضعیف) خود واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 183
منبع: اختصاصی
«فروش محصول آلو واحد ماهان به مساحت 5 هکتار واقع در کرمان شهرستان ماهان تیرماه 1401»
29خرداد

«فروش محصول آلو واحد ماهان به مساحت 5 هکتار واقع در کرمان شهرستان ماهان تیرماه 1401»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد محصول آلو واحد ماهان به مساحت 5 هکتار واقع در کرمان شهرستان ماهان واحد قناتغستان را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند . متقاضيان محترم مي توانند...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 175
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه مزارعه کاری ذرت دانه ای خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)
17خرداد

« آگهي مناقصه مزارعه کاری ذرت دانه ای خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد مزارعه کاری ذرت دانه ای واحد ابراهیم آباد خود در سطح حدود 70 هکتار را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها یا افراد...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 176
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه بستر کشت گلخانه خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)
17خرداد

« آگهي مناقصه بستر کشت گلخانه خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد بستر کشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد( پومیس سایز عدسی حدود 600 تن ، کوکوپیت قالب پنج کیلوگرمی حدود 2700 قالب، کیسه کشت به اندازه 16*18*110 حدود 10.000...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 193
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرونی به متراژ یک میلیون متر خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)
17خرداد

« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرونی به متراژ یک میلیون متر خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد خرید نوار تیپ 175 میکرون به متراژ حدود یک میلیون متر جهت واحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 194
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) خرداد ماه 1401» (نوبت دوم)
17خرداد

« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) خرداد ماه 1401» (نوبت دوم)

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات اجرای شبکه گاز رسانیگلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد (خط فشار قوی و ضعیف) خود واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 187
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه مزارعه کاری ذرت دانه ای خرداد ماه 1401 »
08خرداد

« آگهي مناقصه مزارعه کاری ذرت دانه ای خرداد ماه 1401 »

«آگهي مناقصه مزارعه کاری ذرت دانه ای واحد ابراهیم آباد» شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد مزارعه کاری ذرت دانه ای واحد ابراهیم آباد خود در سطح حدود 70 هکتار را از طریق مناقصه عمومی به...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 204
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه بستر کشت  گلخانه خرداد ماه 1401 »
08خرداد

« آگهي مناقصه بستر کشت گلخانه خرداد ماه 1401 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد بستر کشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد( پومیس سایز عدسی حدود 600 تن ، کوکوپیت قالب پنج کیلوگرمی حدود 2700 قالب، کیسه کشت به اندازه 16*18*110 حدود 10.000...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 188
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرونی به متراژ یک میلیون متر خرداد ماه 1401 »
08خرداد

« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرونی به متراژ یک میلیون متر خرداد ماه 1401 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد خرید نوار تیپ 175 میکرونی به متراژ حدود یک میلیون متر جهت واحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 193
منبع: اختصاصی
 « آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه  گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) خرداد ماه 1401»
08خرداد

« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) خرداد ماه 1401»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات اجرای شبکه گاز رسانیگلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد (خط فشار قوی و ضعیف) خود واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
بازدید: 227
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش محصول هلو»
21ارديبهشت

«آگهي مزايده فروش محصول هلو»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد محصول هلو واحد ماهان به مساحت 20 هکتار واقع در کرمان شهرستان ماهان واحد قناتعستان را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند . متقاضيان محترم مي...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱
بازدید: 191
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش پسته فروردین ماه 1401»
24فروردين

«آگهي مزايده فروش پسته فروردین ماه 1401»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود100 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۱
بازدید: 334
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی فروردین ماه 1401 »
24فروردين

«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی فروردین ماه 1401 »

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد بخشی ازحفاظت فیزیکی خود از طريق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. بدينوسيله از شرکت های حفاظتی و مراقبتی دارای مجوز از پلیس پیشگیری ناجا...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۱
بازدید: 221
منبع: اختصاصی
«    آگهي مناقصه خرید لوازم موردنیاز جهت اجرای شبکه گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد» «نوبت دوم»
19اسفند

« آگهي مناقصه خرید لوازم موردنیاز جهت اجرای شبکه گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد» «نوبت دوم»

  شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد عملیات خرید لوازم مورد نیاز جهت گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق مناقصه عمومی...
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
بازدید: 264
منبع: اختصاصی
خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز و خرید لوازم موردنیاز جهت اجرای شبکه گاز رسانی (نوبت دوم)
27بهمن

خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز و خرید لوازم موردنیاز جهت اجرای شبکه گاز رسانی (نوبت دوم)

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد عملیات خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز از نوع کابینتی با نصب کنتور با فشار ورودی 250Psi و فشار خروجی 60Psi با ظرفیت 5000 متر مکعب در ساعت...
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
بازدید: 275
منبع: اختصاصی
خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد بهمن ماه 1400
13بهمن

خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد بهمن ماه 1400

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد عملیات خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز از نوع کابینتی با نصب کنتور با فشار ورودی 250Psi و فشار خروجی 60Psi با ظرفیت 5000 متر مکعب در ساعت...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
بازدید: 294
منبع: اختصاصی

آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top