سیرجان بنیاد

معرفی شرکت سیرجان بنیاد

شرکت سيرجان بنياد (سهامی خاص) در تاريخ 1372/9/24 از ادغام سه مؤسسه کشاورزی سيرجان ، مؤسسه کشاورزی حومه کرمان و مؤسسه جيرفت تأسيس و طی شماره 534 در دفتر ثبت شرکتهای شهرستان سيرجان به ثبت رسيده است . مرکز اصلی شرکت در شهرستان سيرجان و واحدهای فعلی آن در استانهای کرمان(سبزدشت، مافون، دشت زر، چترود، ماهان و قدس انار) و فارس(باغ بش و سیدان) واقع است . با تأسيس اين مجموعه، عملاً بزرگترين توليدكننده پسته در استان كرمان و كشور در قالب يك شركت شكل گرفت.مجموعه اراضي شركت بالغ بر 5300 هكتار و تعداد پرسنل شركت بالغ بر 106 نفر تمام وقت و دهها هزار نفر روز، كار موقت توسط پيمانكاران بخش خصوصي در شركت صورت مي پذيرد.


مجموع باغات شرکت حدود 1954 هکتار باغات بارور پسته ، زيتون، سیاه ریشه و ..... می باشد . که از اين ميزان 1766 هکتار باغات پسته در سه منطقه از استان کرمان و 117 هکتار نيز باغات زيتون ،  12.5 هکتار هلو و خرمالو در حومه شهر شيراز ( استان فارس ) و همچنین 58 هکتار باغات سیاه ریشه در حومه شهر کرمان از عمده محصولات توليدي شركت می باشند . تعداد چاه های شرکت 44 حلقه با دبی 624 لیتر در ثانیه در سال 1398 می باشد.عمده باغات پسته شركت در منطقه سيرجان واقع شده است و با توجه به سال آوري درختان پسته ، ميانگين توليد پسته خشك اين شركت در سالهاي آور حدود 1800 تا 2200 تن و در سالهاي نیاور حدود 1500 تا1800 تن مي باشد.عمليات اجرايي باغات با استفاده از كارشناسان مجرب تمام وقت و با همكاري مراجع تحقيقاتي كشور و به صورت مكانيزه انجام مي پذيرد.اين شركت مجهز به دو ترمينال مكانيزه فرآوري با ظرفيت تبديل حدود دویست تن پسته تر به پسته خشك در روز، در داخل واحدهاي توليدي است كه اين خود نقطه عطفي در فعاليتهاي توليدي استان كرمان مي باشد، به نحوي كه محصول پسته برداشت شده طي كمترين زمان ممكن وارد سيستم پوست گيري، خشك كن و دانه بندي شده و محصول نهايي در كيسه هاي پنجاه كيلويي جهت فروش داخلي و صادرات به كشورهای اروپايي و آسيايي از ترمينال به انبارهاي شركت منتقل مي گردد.اين زمان كوتاه در كاهش آلودگي به افلاتوكسين كه مهمترين و حادترين مشكل پسته ايران مي باشد، بسيار مؤثر است. به گونه اي كه اين شركت طي سالهاي اخير از سوي اتاق بازرگاني استان به عنوان توليدكننده و صادركننده برتر استان معرفي گرديده و پس از اين رويداد مهم و بر مبناي درخواست وزارت جهاد كشاورزي و مسئولين استان، اين شركت نسبت به همكاري با طرح كريدور سبز كه با همكاري اتحاديه خشكبار اروپا و مراجع ايراني جهت احقاق حقوق پسته كاران ايراني و رديابي پسته هاي صادراتي به اروپا، به منظور تعيين ميزان آلودگي تشكيل گرديده، اقدام و در اين زمينه كمك شايان توجهي به روند صادرات پسته كشور نموده است.
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top