سیرجان بنیاد

«آگهی مناقصه انجام عملیات کاشت و داشت گلخانه سبزی و صیفی 20 هکتاری مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد »(نوبت دوم)

       شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد انجام عملیات کاشت و داشت گلخانه سبزی و صیفی 20 هکتاری مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد خود را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می‌آید؛ متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از طریق لینک زیر و یا به آدرس : سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد و یا ارزوئیه ، روستای وکیل آباد ، مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد مراجعه نمائید.

حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 12 روز دوشنبه 1399/5/27و زمان برگزاری مناقصه ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1399/5/27 می باشد.

مکان برگزاری مناقصه:ارزوئیه ، روستای وکیل آباد ، مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42304403-034 واحد بازرگانی و شماره همراه 09127607822 کارشناس بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید.      

جهت دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک نمائید.

جهت آگاهی از عملیات اجرایی گلخانه اینجا کلیک نمائید.
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top