سیرجان بنیاد

آگهی مناقصه انجام امور حفاظت و نگهبانی مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد انجام امور حفاظت و نگهبانی مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد خود را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارد جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‌آید؛ متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از طریق وب سایت و یا به آدرس : سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد و یا ارزوئیه ، روستای وکیل آباد ، مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد مراجعه نمائید.

حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 9 روز چهارشنبه 1399/5/15و زمان برگزاری مناقصه ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1399/5/15 می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42304403-034 واحد بازرگانی و شماره همراه 09127607822 کارشناس بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید. 

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک نمائید
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top