سیرجان بنیاد

مزایده فروش واحد قدس انار

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد یک واحد کشاورزی (دارای باغ پسته) خود را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت به عمل مي‌آيد جهت بازدید از واحد مورد مزایده و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده حداكثر تا تاريخ 99/03/18 همه روزه به جز ايام تعطيل در ساعات اداري به آدرس : 8 کیلومتر بعد از امام زاده محمد صالح (قاسم آباد) مراجعه و يا با شماره تلفن هاي09133936414 سرپرست واحد و 09131787825 مدیر تولید شركت تماس و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 99/3/18 تحويل دبيرخانه شركت نمايند . زمان برگزاری مزایده روز دوشنبه 99/3/19رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر مركزي شركت مي‌باشد .

1- قیمت پایه فروش مبلغ 253 میلیارد ريال .

2-سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه فروش ، به مبلغ12,650 میلیون ريال که به صورت نقدی به حساب شرکت واریز گردد .

3-فروش به صورت نقدی .

4- قیمت پایه فروش بدون احتساب محصول سال جاری می باشد (فروش ملک مطابق با وضعیت موجود براساس مندرجات سند مالکیتی و گزارش هیئت کارشناسی می باشد .

5- سایر موارد در برگ شرایط در تاریخ 99/3/10 در سایت شرکت درج می گردد .

لینک برگ شرایط
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top