سیرجان بنیاد

مزایده فروش محصول پسته خشک خرداد 1399

Selling pistachio 990208

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 480 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت به عمل مي‌آيد جهت روئیت نمونه محصولات ارائه شده برای فروش و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده حداكثر تا تاريخ 99/3/18 همه روزه به جز ايام تعطيل در ساعات اداري به دفتر شركت واقع در سيرجان ، بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي ، شركت كشاورزي سيرجان بنياد مراجعه و يا با شماره تلفن هاي42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت  و شماره همراه 09131456552 مدیر بازرگانی تماس و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 99/3/19 تحويل دبيرخانه شركت نمايند . زمان برگزاری مزایده روز دوشنبه 99/3/19رأس ساعت 15 در محل دفتر مركزي شركت مي‌باشد .

نرخ پایه کارشناسی در تاریخ 99/18/18 ساعت 17 در سایت ثبت خواهد گردید

دانلود برگ شرایط و نرخ پایه
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top