سیرجان بنیاد

آگهي مزايده فروش پسته (تجدید نوبت اول)شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 450 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت روئیت نمونه محصولات ارائه شده برای فروش و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده حداكثر تا تاريخ 12/04/ 98همه روزه بجز ايام تعطيل در ساعات اداري به دفتر شركت واقع در سيرجان ، بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي ، شركت كشاورزي سيرجان بنياد مراجعه و يا با شماره تلفن هاي42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت  و شماره همراه 09131456552 مدیر بازرگانی تماس  و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/12/05 تحويل دبيرخانه شركت نمايند.  زمان برگزاری مزایده روز دوشنبه مورخ 05 /12 /98رأس ساعت 11 صبح در محل دفتر مركزي شركت مي‌باشد .

ضمناً لیست اقلام پسته مورد فروش و همچنین شرایط فروش در مورخ 98/11/27 در سایت درج گردید.

جهت دریافت برگ شرایط مزایده فروش محصول پسته تجدید نوبت اول اینجا کلیک نمائید.

جهت دریافت قیمت پایه کارشناسی اینجا کلیک نمائید.

                                                                                                                 شركت كشاورزي سيرجان بنياد
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top