سیرجان بنیاد

آگهی مناقصه عمومی (نوبت سوم)

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد خرید لوازم ، نصب و اجرای یک باب ساختمان ubm به ابعاد (ارتفاع 6 متر ، طول 89/95 متر و عرض 20 متر) در واحد سیدان واقع درشیراز ـ شهرستان مرودشت ، شهر سیدان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط (پیمانکار دارای تأئیدیه صلاحیت از مراجع ذیصلاح را داشته باشد) واگذار نماید. لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی ، جهت بازدید از محل مورد اجرای طرح مراجعه و اسناد مناقصه را بصورت دستی و یا از طریق سایت دریافت و جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 10روز شنبه مورخ 98/11/26 به دفترمرکزی شرکت تحویل نمایند. جلسه مناقصه رأس ساعت 11صبح روز شنبه مورخ 98/11/26در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد .

آدرس واحد : استان فارس ـ شهرستان مرودشت ، شهر سیدان جنب ورودی شهر ، مزرعه سیدان

آدرس دفتر مرکزی : سیرجان ـ بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، حدفاصل چهار راه قاآنی و سه راهی کرمان 

 تلفن تماس : 42304403- 42305430-034

  09131457363واحد تحقیق و توسعه (حسین فیاض بخش)

جهت دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک نمایید

                                                                             
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top