سیرجان بنیاد

تأمین لوازم و اجرای ساختمان تکنیکال گلخانه (نوبت دوم)

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد خرید لوازم ، نصب و اجرای یک باب ساختمان ubm به ابعاد (ارتفاع 6 متر ، طول 95/89 متر و عرض 20 متر) در واحد سیدان واقع درشیراز ، شهرستان مرودشت ، شهر سیدان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط (پیمانکار دارای تأئیدیه صلاحیت از مراجع ذیصلاح را داشته باشد) واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی ، جهت بازدید از محل مورد اجرای طرح و اخذ اسناد مناقصه بصورت دستی و یا از طریق آدرس سایتwww.pistachio-tooka.ir  و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 10روز چهارشنبه مورخ 98/11/02 به دفترمرکزی شرکت تحویل نمایند. جلسه مناقصه رأس ساعت 11صبح روز چهار شنبه مورخ 98/11/02در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد . 
آدرس واحد : استان فارس ـ شهرستان مرودشت ، شهر سیدان جنب ورودی شهر ، مزرعه سیدان
آدرس دفتر مرکزی : سیرجان ـ بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ، تلفن تماس : 42304403- 42305430-034 - 09131457363واحد تحقیق و توسعه (حسین فیاض بخش)
شرکت کشاورزی سیرجان بنیادآدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top