سیرجان بنیاد

«مزايده فروش پسته»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 54 تن پسته فندقی دهان بست، از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند. بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي آيد جهت روئیت نمونه محصولات ارائه شده جهت فروش و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده حداكثر تا تاريخ 98/09/12 همه روزه بجز ايام تعطيل در ساعات اداري به دفتر شركت واقع در سيرجان ، بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي ، شركت كشاورزي سيرجان بنياد مراجعه و يا با شماره تلفن هاي42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت تماس و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/9/13 تحويل دبيرخانه شركت نمايند . زمان برگزاری مزایده روز چهارشنبه 98/9/13رأس ساعت 11 صبح در محل دفتر مركزي شركت مي‌باشد .

جهت دریافت برگ شرایط مزایده فروش محصول پسته اینجا کلیک نمائید.

قابل توجه شرکت کنندگان در مزایده:

بدینوسیله به اطلاع می رساند زمان برگزاری مزایده به تاریخ 98/9/18 موکول گردید. ضمناً نرخ پایه فروش ساعت 11 ظهر روز98/9/17 اعلام می گردد.

جهت دریافت برگ شرایط مزایده فروش محصول پسته مورخ 98/9/18 اینجا کلیک نمائید.

جهت دریافت برگ شرایط مزایده فروش محصول پسته مورخ 98/9/18 بانرخ پایه اینجا کلیک نمائید.

  آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top