سیرجان بنیاد

«آگهي مزايده فروش پسته»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 180تن پسته کله قوچی و فندقی دهان بست از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي آيد جهت روئیت نمونه محصولات ارائه شده جهت فروش و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده حداكثر تا تاريخ 98/7/18 همه روزه بجز ايام تعطيل در ساعات اداري به دفتر شركت واقع در سيرجان ، بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي ، شركت كشاورزي سيرجان بنياد مراجعه و يا با شماره تلفن هاي42305430 ـ 42304403 ( 034) واحد بازرگانـی شركت تماس و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 98/07/20 تحويل دبيرخانه شركت نمايند . زمان برگزاری مزایده روز شنبه 98/07/20رأس ساعت 11 صبح در محل دفتر مركزي شركت مي‌باشد.

ضمناً نرخ پایه کارشناسی در برگ شرایط درج خواهد شد .

جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده اینجا کلیک نمایید.

 
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top